Condities rolsteigers

Condities:
Bij het bepalen van de prijs is ervan uitgegaan dat:
 • De werkplek goed bereikbaar is voor een vrachtwagen, en dat het materiaal in de directe omgeving van de werkplek gelost en geladen kan worden.
 • Opdrachtgever zorgt voor een schone, vlakke en voldoende stabiele ondergrond.
 • Dat de steiger gebruikt en belast zal worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften, en de geldende normen.
 • Eventueel noodzakelijke vergunningen dienen door de klant zelf te worden aangevraagd.
 • Het werk in normale daguren wordt uitgevoerd.
 • Wij maken u erop attent dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schades aan tuinen, beplanting en niet verwijderde obstakels. Wij spannen ons tot het uiterste in om schades te voorkomen.
 
Voorwaarden:
 • U dient de borg vooraf contant of per bank te voldoen.
 • Bij het retour halen zal de borg verrekend worden met het openstaande factuurbedrag en indien van toepassing, zal het restantbedrag per ommegaande per bank aan u worden geretourneerd. Eventuele meerkosten maken wij u kenbaar en worden hierop in mindering gebracht.
 • Onze materialen dienen onder de CAR/WA verzekering van de opdrachtgever te vallen.
 • Opdrachten kunnen enkel en alleen worden uitgevoerd indien materiaal voorradig.
 • Start montage is begin van de huurdatum. De huur eindigt één dag na uw afmelding telefonisch dan wel schriftelijk.
 • Manco’s zullen worden doorberekend.
 • Steigermaterieel dient schoon te worden opgeleverd.
 • De gevel dient vrij te zijn van obstakels en ander materieel ten tijde van onze werkzaamheden.
 • Uitvoering: indien materieel op voorraad en in overleg met onze planning.
 
Langer huren is geen probleem. Afmelden kunt u doen per email via info@mijnsteiger.nl.

Copyright © 2024, mijnsteiger b.v., Alle rechten voorbehouden.