Werkwijze

Bestellen
U kunt online uw huurofferte aanvragen. Zodra deze door u akkoord is bevonden wordt deze beoordeeld en ingepland. U ontvangt van ons een bevestiging. Komt u er met het formulier niet uit, of is een maatwerk oplossing van toepassing, neemt u dan contact met ons door middel van contactformulier.

Levering
Wij zijn in staat om snel te leveren. Let u er op dat de borg vooraf voldaan is op rekeningnummer 11.83.96.544 Rabobank Bussum. Als dit niet op tijd lukt, is het mogelijk om het bedrag contant te voldoen bij aflevering. Reserveren is ook mogelijk, en zeker aan te raden als u uw steiger op tijd geleverd wilt hebben.

Montage
Montage houdt in dat wij de steiger op de begane grond op een normaal bereikbare plek monteren. Vanaf 12 meter werkhoogte zijn de montagekosten op aanvraag. Niet inbegrepen is het demonteren van steigers. Wij behouden ons het recht voor om een toeslag in rekening te brengen voor eventuele extra werkzaamheden.

Demontage
De rolsteiger wordt, indien u alleen voor de montage kiest, niet door ons gedemonteerd, dit dient u zelf te doen. Wilt u het toch door ons laten verzorgen dan kiest u hiervoor in het offertescherm. Vanaf 12 meter werkhoogte zijn de demontagekosten op aanvraag.

Huurperiode
De huurperiode gaat in op de dag van levering tot en met de dag van afmelding. De huurperiode blijft dan doorlopen totdat u de steiger bij ons afmeldt of zoals vooraf is afgesproken.

Borg
De betaalde borg wordt, na verrekening, bij beëindiging van de huurperiode teruggestort op uw bank- of gironummer. U ontvangt hiervan een factuur.

Leveringsvoorwaarden
Onze volledige voorwaarden zijn opvraagbaar via deze link.
 Copyright © 2023, mijnsteiger b.v., Alle rechten voorbehouden.